Fylkesmannen i Oslo og Viken i samarbeid med KoRus-Øst:

 

Fagkonferanse for Romerike

 

Sanner 23.-24. mai

 

Påmelding via epost til: Kirsti Margrethe Dypvik Garpe

 

NB - les dette 

  • Konferansen er gratis og inkluderer måltider og overnatting
  • Husk at vi likevel trenger fakturaadressen til din tjeneste dersom du ikke møter opp!
  • (No-show avgiften er satt til 2500,-)
  • Reiseutgifter må deltakerne/arbeidsgiver dekke selv
  • Vi dekker IKKE tilknytningsdøgn

________________________________________________________________________________

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Fylkesmannen i Oslo og Viken i samarbeid med KoRus-Øst:

 

Fagkonferanse for Romerike

 Sanner 23.-24. mai

 

 

Recovery, utenforskap og pakkeforløp

Torsdag 23. mai

0900 - 0930     Registrering kaffe frukt 
0930 - 1100     

Pakkeforløp – Inntaks og forløpskoordinerende enhet i ARA
- Helge Holtan, psykolog
- Navida Hussain, lege (med forbehold)
- Lena G. Follerås, kvalitets- og utviklingskoordinator
- Grete Bjøntegaard, klinisk bv. ped. 

Refleksjon, kommentarer og spørsmål 

1100 - 1230      «Recovery og drømmen om et vanlig liv» 
- Anne Fjelnseth og Anna Knudsen. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA 
1230 - 1400       Lunsj
1400 - 1700     «Livet skal leves, ikke løses – verdier av verdier – og skråblikk på antikkens gamle sannheter»
- Erica Grunnevoll .  Foredragsholder og inspirator med trøkk og tyngde
1930      Middag
       

Fredag 24.mai

0900 - 1030     Vold, traumer og vold i nære relasjoner
- Lars Lyster. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging RVTS
1100     «Et helikopterblikk på røttene til marginalisering og utenforskap. Hva kan gjøres?»
- Arne Klyve,  samfunnsviter, forfatter og seniorrådgiver i rusfeltet
1300     Lunsj og avreise
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 Med forbehold om endringer

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}