Rus - hvordan forebygge?

Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen 20.-21. mars 2018

 

Konferansen fokuserer på ulike perspektiv innen folkehelse, rusforebygging og med gode eksempler fra kommunene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold. 

Vi henvender oss til ansatte som jobber med barn og unge (0-24) i regionen.

 

 
Les dette:
  • Konferansen er gratis, men reiseutgifter må dekkes av den enkelte.
  • Er du påmeldt, men ikke møter opp, vil arbeidsgiver bli fakturert med faktiske kostnader. Derfor ber vi om fakturaadressen i påmeldingsskjemaet
    (Ikke møtt, Konferanse m/ middag = 2 500,-. Dagpakke pr. dag kr. 700,-)
________________________________________________________________________________
Trenger du å endre noe på din påmelding? 

Du kan endre din påmelding eller melde deg av inntil en uke før konferansen.
Når du er påmeldt vil du motta en epost hvor du nederst vil se teksten "Les mer om denne aktiviteten og endre status her". 
Er det noe du vil endre, trykk på "Endre", gjør endringen og klikk "Lagre". Vil du melde deg av, trykk "Avmeld"
________________________________________________________________________________
 

Tirsdag 20. mars

10.00 Åpning av konferansen 
- Karoline Amb og Øystein Bjørke Olsen, konst. leder, KoRus-Øst
10.15 – 11.30 Grenser for folkehelse i verdens beste/lykkeligste land?
- Tor Johan Ekeland, professor ved Høgskulen i Volda/Høgskolen i Molde
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 13.30 Utenforskap/rusforebygging/ungdom
- Hilde Pape, forsker og dr.psychol. fra Universitetet i Oslo
13.30 – 14.00 Underholdning og beinstrekk
14.00 – 15.00 «Barn som pårørende»  resultater fra multisenterstudien og chatlogg`en»
- Bente Weimand, forsker ved avdeling Forskning og utvikling, psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus
15.00 – 15.15 Beinstrekk
15.15 – 16.45 «Når utvikling blir traumatisert»
- Mari Kjølseth Bræin, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, spesialrådgiver ved RVTS-Øst
16.45 – 17.00 Underholdning
19.00 Middag
   

Onsdag 21. mars

  Musikkalsk start på dagen med Karoline Amb
08.30 09.30 Ungdata/Ungdata jr. Erfaringer fra Bærum kommune
- Stian Overaa, spesialrådgiver, KoRus-Øst 
09.30 – 09.45  Beinstrekk 
09.45 10.30  På "date" med KoRus-Øst
KoRus-Øst og Karoline Amb
10.30 - 11.30

Fra praksisfeltet/tiltak (med kort diskusjon rundt bordene)

Nes kommune - «Rutiner for samarbeid ved akutte hendelser som omhandler vold, rus og kriminalitet begått av ungdom i skoletiden.»
- Ida Eliseussen, SLT- og oppvekstkoordinator Nes kommune 

Ung i Fet - vår virkelighet "Bruk av Ungdata i det elev- og foreldrerettede forebyggende arbeidet"

- Åse Marit Moe, SLT-koordinator i Fet kommune 

11.30 – 12.30 Lunsj (med utsjekk)
12.30 – 14.45

Fra praksisfeltet/tiltak (med diskusjoner rundt bordene/grupper) (og med ilagt en beinstrekk)

Asker - «Erfaringer med CPU (Cannabisprogram for ungdom) i Asker»
- Tarje Risbøl og Benedicte Røsæg, Barne- og familieetaten i Asker 

Ringsaker - «TIUR-modellen som rusforebyggende tiltak i Ringsaker. Nytter det? - hva forteller evalueringen?»
- Ida L. van der Eynden, SLT-koordinator og Marianne Ihle, Ungdomskontakten,Ringsaker kommune

Sarpsborg
- «Hva har Motiverende Intervju (MI) tilført meg som ansatt i skolen»?
- Hege Christin Pinaas, teamleder/undervisningsinspektør Grålum barneskole, Sarpsborg kommune

Oppegård - «Pusterom og påfyll til foreldre med tenåringer»
- Anne Witberg, prosjektleder Motherhood/Parenthood,  Oppegård kommune

14.45 – 15.00 Avslutning

 

Med forbehold om endringer