Aktiviteter
Kognisjon og foreldreskap
Hamar rådhus
Torsdag 17. januar 2019 kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: Mandag 17. desember 2018 kl. 00.00
Ledige plasser: 95 av 100
Bruk av kartleggingsverktøy (gravide)
Gressvik helsestasjon
Torsdag 17. januar 2019 kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist: Fredag 11. januar 2019 kl. 17.00
Ledige plasser: 69 av 80
FULLT! Spilleavhengighet og problemskapende dataspilling
Gardermoen
Tirsdag 22. januar 2019 kl. 09.00 - onsdag 6. mars 2019 kl. 15.00
Påmeldingsfrist: Tirsdag 22. januar 2019 kl. 16.00
Ledige plasser: 1 av 1
Rusmiddelproblematikk hos foreldre i barnevernfaglig perspektiv
KoRus-Øst
Tirsdag 12. februar 2019 kl. 09.00 - tirsdag 12. mars 2019 kl. 15.00
Påmeldingsfrist: Lørdag 12. januar 2019 kl. 00.00
Ledige plasser: 65 av 65
Kjentmann
Gardermoen airport hotell
Onsdag 13. februar 2019 kl. 10.00 - onsdag 8. mai 2019 kl. 15.00
Påmeldingsfrist: Torsdag 10. januar 2019 kl. 00.00
Fullt
Rusrelaterte fosterskader - FASD/FAS
Scandic Helsfyr
Onsdag 13. mars 2019 kl. 08.30 - 15.30
Påmeldingsfrist: Fredag 1. mars 2019 kl. 00.00
Ledige plasser: 43 av 80
VÅR konferanse
Gardermoen Airport Hotell
Tirsdag 9. april 2019 kl. 09.00 - onsdag 10. april 2019 kl. 14.00
Påmeldingsfrist: Fredag 18. januar 2019 kl. 16.00
Ledige plasser: 200 av 200