Workshop Motherhood og Parenthood grupper
Gardermoen Airport Hotel

9.-10. september 2019


Workshopen er for kommuner eller ideelle organsiasjoner som ønsker å starte en Motherhood eller en Parenthood gruppe.
Du vil få inngående kjennskap til tilbudet og kunnskap om hva som er viktig for å komme i gang basert på erfaringer gjort i Oppegård kommune.

Alle deltakere får «Inspirasjons-og erfaringshefte» som gir en konkret beskrivelse for igangsetting og en arbeidsperm. 

 

Workshopen er forbeholdt ansatte i KoRus-Øst sin region (Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus).

Deltakelse fra andre regioner er mulig, men dere må da dekke oppholdet selv (kr. 2300,-)

 

NB - les dette 

  • Konferansen er gratis og inkluderer måltider og overnatting
  • Husk at vi likevel trenger fakturaadressen til din tjeneste dersom du ikke møter opp!
  • (No-show avgiften er satt til 2300,-)
  • Reiseutgifter må deltakerne/arbeidsgiver dekke selv
  • Vi dekker IKKE tilknytningsdøgn

________________________________________________________________________________
Trenger du å endre noe på din påmelding? 

Du kan endre din påmelding eller melde deg av inntil en uke før konferansen.

Når du er påmeldt vil du motta en epost hvor du nederst vil se teksten "Les mer om denne aktiviteten og endre status her". 
Er det noe du vil endre, trykk på "Avmeld", gjør endringen og klikk "Påmeld". 
________________________________________________________________________________

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

                  

 

Workshopen er for kommuner eller ideelle organsiasjoner som ønsker å starte en Motherhood eller en Parenthood gruppe.
Du vil få inngående kjennskap til tilbudet og kunnskap om hva som er viktig for å komme i gang basert på erfaringer gjort i Oppegård kommune.

Alle deltakere får «Inspirasjons-og erfaringshefte» som gir en konkret beskrivelse for igangsetting og en arbeidsperm.

 

PROGRAM 

Dag 1 – Å starte en Motherhood/Parenthood gruppe   
 
  09.30 -10.00  Registrering og morgenkaffe  
     
  10.00 – 11.00  Velkommen
- Presentasjon
- Status oppstart Motherhood/Parenthood i din kommune
     
  11.00 – 11.15  Pause
     
  11.15 – 12.00  Mål med Motherhood/Parenthood
- markedskanaler og samarbeidspartnere
- markedsmateriale
     
  12.15 – 13.00  Lunsj
     
  13.00 – 14.00  Rekruttering og tilrettelegging før gruppe
     
  13.00 – 13-15  Pause
     
  13.15 – 14.15  Tilpasning av temaer og bruk av fagpersoner
     
  14.15 – 14.30  Pause
     
  14.30 – 15.00  Å formidle det unike
     
  15.00 – 15.45  Lage fremdriftsplan for egen prosess
     
  15.45 – 16.15 Oppsummering og avslutning
     
  19.00  Middag
     
     
 Dag 2 – Å gjennomføre og lede en Motherhood eller en Parenthood gruppe  
     
  10.00 – 11.00  MI – Motiverende Intervju – innføring i grunnleggende holdninger og kommunikasjonsverktøy
     
  11.00 – 11.15  Pause
     
  11.15 – 12.15  Hvordan gjennomføre en oppstartskveld
     
  12.15 – 13.00  Lunsj
     
  13.00 – 14.00  Hvordan gjennomføre temakvelder
     
  14.00 – 14.15  Pause
     
  14.15 – 15.00  Evaluering i Motherhood og Parenthood
     
  15.00 – 15.30 Oppsummering og avslutning  
     

 Med forbehold om endringer

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}