Fylkesmannen i Oslo og Viken i samarbeid med KoRus-Øst:

 

Fagkonferanse for Asker og Bærum

 Klækken13.-14. juni

 

Program kommer!

 

NB - les dette 

  • Konferansen er gratis og inkluderer måltider og overnatting
  • Husk at vi likevel trenger fakturaadressen til din tjeneste dersom du ikke møter opp!
  • (No-show avgiften er satt til 2500,-)
  • Reiseutgifter må deltakerne/arbeidsgiver dekke selv
  • Vi dekker IKKE tilknytningsdøgn

________________________________________________________________________________
Trenger du å endre noe på din påmelding? 

Du kan endre din påmelding eller melde deg av inntil en uke før konferansen.

Når du er påmeldt vil du motta en epost hvor du nederst vil se teksten "Les mer om denne aktiviteten og endre status her". 
Er det noe du vil endre, trykk på "Avmeld", gjør endringen og klikk "Påmeld". 
________________________________________________________________________________

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Fylkesmannen i Oslo og Viken i samarbeid med KoRus-Øst:

 

Fagkonferanse for Asker og Bærum

 Klækken 13.-14. juni

 

 

TORSDAG 13.juni  

 
  1000 - 1030 Velkommen og innledning
- Svein Gulbrandsen, Fylkesmannen Oslo og Viken
 
       
  1030 - 1200 Utenforskap
- Ivar Frønes er forsker og sosiolog. Frønes har i en årrekke vært professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Er nå ved NUBU innenfor fagområder familiesosiologi, livsløpsanalyser, barne- og ungdomssosiologi, og studier av sosiale og kulturelle utviklingstrekk
 
       
  1200 - 1330 Lunsj  
       
  1330 - 1415 Levekårsutvikling og marginalisering i praksis
- Mehdi Farsbaf er psykologspesialist arbeider som kommunepsykolog. Han har erfaring fra akutt- og sikkerhetspsykiatri, traumearbeid og DPS. Farsbaf har arbeidet med utviklingsprosjekter og kompetanseheving på sine felt og er medlem av Helsedirektoratets fagråd for god helse og likeverdige helse- og omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen. Blant faginteressene er marginaliseringsprosesser, traumer, vold, rus, kriminalitet, alvorlig sinnslidelse og politisk psykologi.
 
       
  1415 - 1430 Pause  
       
  1430 - 1515 Mehdi Farsbaf forts.  
       
  1515 - 1545 Pause  
       
  1545 - 1645 «Min avhengighet» perspektiver på gode grenser sett fra profesjonell rolle og fra pasientståsted
- Cecilie Norberg er barnevernspedagog, foredragsholder og har ege¬nerfaring. Nordberg jobber i kommunal barneverntjeneste og har blant annet vært foredragsholder på ”Barnet og rusen”, for kommu¬ner, behandlingsinstitusjoner og helse- og sosialfaglige organisasjoner. Norberg er opptatt av perspektiver på avhengighet, psykisk helse, endringsprosesser og mammarollen. Videre om det å utvide eget toleransevindu og å håndtere livet, på livets premisser uten å bruke destruktive mestringsstrategier
 
       
  1900 Middag  
       

FREDAG 14.juni

 
  0900 - 0945 Tittel kommer 
Einar Øverenget er en norsk filosof, forfatter og anerkjent foredragsholder. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper
 
       
  0945 - 1000 Pause  
       
  1000 - 1045 Einar Øverenget forts.  
       
  1045 - 1115 Pause, utsjekk  
       
  1115 - 1145 Avslutning og takk for Klækkenårene
- Svein Gulbrandsen og arbeidsgruppen
 
       
  1245 - 1300 Refleksjon og musikk
- En samtale mellom Lars Lillo Stenberg og Hanne Reichelt Lars Lillo Stenberg, sanger, gitarist og låtskriver. Han er særlig kjent som frontfigur og vokalist i rockegruppen DeLillos. Stenberg har skrevet boken «Nini». Lars Lillo-Stenberg og Nini Stoltenberg var venner i ungdomstiden. Vennskapet er utgangspunkt for bokprosjektet om henne, der forfatteren oppsøker menneskene som stod Nini nærmest.
 
       
  1300 Lunsj   

 Med forbehold om endringer

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}